tmp

Dr n. med . Jacek Heciak

Urodziłem się w Sandomierzu w 1955 roku. W 1974 ukończyłem szkołę średnią i złożyłem egzaminy maturalne w Collegium Gostomianum w Sandomierzu. W latach 1975 - 1981 studiowałem na Akademii Medycznej w Krakowie na Wydziale Lekarskim. Następnie, w 1991 roku pod kierunkiem prof. Bohdana Pruszyńskiego uzyskałem tytuł specjalisty z rentgenodiagnostyki na Akademii Medycznej w Warszawie. W 1998 roku uzyskałem stopień doktora nauk medycznych pod kierunkiem prof. Janiny Dziukowej w Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie .

dyplomy

W latach 1992-2008 byłem kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, gdzie od podstaw zorganizowałem zakład składający się z 5 pracowni: Rentegenodiagnostyki, Ultrasonografii, Mammografii, Tomografii Komputerowej oraz Rezonansu Magnetycznego. Podczas pracy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii organizowałem i wykonywałem profilaktyczne badania mammograficzne w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi.

W 2008 roku byłem konsultantem ds. PET - CT w Zakładzie Medycyn Nuklearnej z Ośrodkiem PET. Od 1998 roku jestem konsultantem wojewódzkim ds. Radiologii - Diagnostyki Obrazowej, Przewodniczącym Kieleckiego Koła Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jestem także członkiem Towarzystw: Radiologicznego, Ultrasonograficznego, Rezonansu Magnetycznego. Czynnie uczestniczę w egzaminach lekarzy na stopień specjalisty w zakresie radiologii - diagnostyki obrazowej. Od 2004 roku jestem wykładowcą oraz kierownikiem naukowym kursów ogólnopolskich dla lekarzy radiologów i internistów. Jestem autorem i współautorem kilkunastu prac naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji na zjazdach krajowych i zagranicznych. Co roku uczestniczę w kilkunastu kursach i szkoleniach w dziedzinie diagnostyki obrazowej.

dr Jacek Heciak

W latach 1998-2002 organizowałem w Kielcach z Zarządem Głównym PLTR Polskę Szkołę Rezonansu Magnetycznego. Od 2002 roku organizuje dwa razy w roku w Kielcach Polska Szkołę Radiologii. Od 2008 roku jestem Kierownikiem Działu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Moim celem jest dalsze podnoszenie kwalifikacji, dbanie o najwyższy standard badań i dobro pacjentów oraz rozwój diagnostyki obrazowej w Polsce.

Zobacz certyfikaty i dyplomy