dr. n. med. Jacek Heciak
Specjalista Radiolog

Jestem lekarzem z długoletnią praktyką kliniczną. Ukończyłem Akademię Medyczną w Krakowie w 1981 roku. Specjalizację z rentgenodiagnostyki uzyskałem w 1991 roku, a pracę doktorską obroniłem w 1998 roku. W trakcie swojej praktyki kierowałem Zakładami Diagnostyki Obrazowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Od 1992 roku prowadzę również prywatny gabinet, w którym wykonuję badania ultrasonograficzne.

Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Towarzystw Europejskich ESR i EFSUMB

Od lat jestem aktywnym członkiem PLTR (Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego) m.in. przez 18 lat działałem jako Przewodniczący Kieleckiego Koła PLTR. Byłem przez dwie kadencje członkiem ZG PLTR oraz V-ce Przewodniczącym Sekcji TK i MR. Zorganizowałem wiele konferencji oraz szkoleń dla lekarzy różnych specjalności, w tym 33 edycje Szkoły Radiologii. W swojej karierze wielokrotnie reprezentowałem środowisko lekarzy i pacjentów jako Konsultant Wojewódzki ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej woj. Świętokrzyskiego, Konsultant w Zakładzie Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET w ŚCO, Konsultant ds. zakupu aparatury medycznej dla Ośrodków Transplantacyjnych, Kierownik populacyjnego programu wczesnego wykrywania Raka Piersi oraz Członek Komisji Egzaminacyjnej lekarzy na stopień specjalisty w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej woj. świętokrzyskiego.

Moją misją jest pomoc pacjentom przez rzetelne i fachowe diagnozowanie, ciągłą naukę i współpracę ze środowiskiem lekarskim.

Tym bardziej cieszą mnie nagrody, które otrzymuję od innych lekarzy i od pacjentów. W 2007 roku zostałem uhonorowany Dyplomem Uznania w czasie Kongresu Naukowego PLTR, w 2010 roku zostałem odznaczony Medalem im. Prof. Witolda Zawadowskiego za zasługi dla Radiologii Polskiej, a w 2013 roku otrzymałem Dyplom uznania Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z okazji 20-lecia powstania Klubu Amazonek.

Umów się na Badanie USG Kielce